Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website tranhlinh.com được vận hành bởi Công ty TNHH TMDV Mỹ Thuật LINH TRẦN. Chúng tôi tôn trọng, cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư mà bạn đã cung cấp. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Công ty TNHH TMDV Mỹ Thuật LINH TRẦN thực hiện nhằm tôn trọng, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Bảo vệ thông tin cá nhân của người mua hàng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề được Công ty TNHH TMDV Mỹ  Thuật LINH TRẦN chúng tôi đặt lên hàng đâu. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua hàng.

1.  MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website tranhlinh.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Điều này giúp chúng tôi quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng và kịp thời liên hệ với khách hàng để xử lý, xác nhận trong tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website tranhlinh.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Người Tiêu Dùng với mục đích phù hợp để:

• Cung cấp các dịch vụ tranhlinh.com đang kinh doanh đến Người Tiêu Dùng.

• Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên.

• Cung cấp thông tin về sản phẩm đến thành viên nếu có yêu cầu từ thành viên .

• Gửi email, sms tiếp thị, chương trình khuyến mãi, kiến thức liên quan, sản phẩm mới.

• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với thành viên.

• Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3.  THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu của Người Tiêu Dùng hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website tranhlinh.com

4.  NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị Website.

• Các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH TMDV Mỹ  Thuật LINH TRẦN

• Địa chỉ: 51 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

• Điện thoại: (028) 686 399 14 – 0938 037 586

• Email: tranhlinh14@gmail.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website tranhlinh.com hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị qua:

• Điện thoại: (028) 686 399 14 – 0938 037 586

• Email: tranhlinh14@gmail.com

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

• Thông tin cá nhân của thành viên trên Website tranhlinh.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của tranhlinh.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý của thành viên ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho thành viên được biết về vụ việc.

• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại tranhlinh.com.